Team 12-17

Unikt för dig som är mellan 12-17 år.
Avstå alkolhol, tobak och andra droger. Se Jämtlands matcher gratis, säsongen ut!

 

Jämtland Basket Team 12-17

- Öppet för dig mellan 12 och 17 år

- I ett avtal förbinder du dig att avstå alkohol, tobak och andra droger och får ett säsongskort till våra matcher

- Kortet är personligt och får endast utnyttjas av team 12-17 medlemmar

- Ambassörer är Jämtlandsspelarna Will Paul och Niklas Larsson. De skriver under kontraktet med dig och en av dina föräldrar (målsman)

- Team 12-17 är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Basket


I samband med matchen i Basketligan Tisdag 30 januari träffar Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Basket ungdomar för kontraktsskrivning där ungdomarna förbinder sig att avstå alkohol och droger under resten av året.

Region Jämtland Härjedalen stöttar satsningen genom Mobilisering mot droger, en verksamhet som bland annat syftar till att skjuta upp ungdomars alkoholdebut för att på så sätt skjuta upp eller helt undvika alkoholrelaterade problem senare i livet. De som alkoholdebuterat tidigt har en högre alkoholkonsumtion i vuxen ålder och löper större risk att utveckla ett riskbruk.

När: Tisdag 30 januari, mellan kl. 17:00 och 19:00
Var: Östersunds Sporthall. Matchen mot Uppsala startar kl 19:04

Ambassadörer för Jämtland Team 12-17 är två spelare i Jämtland Basket, Will Paul och Niklas Larsson. Det är i första hand dessa som skriver under avtalet tillsammans med ungdomarna och deras målsmän. Region Jämtland Härjedalen representeras bland annat av Susan Wallner, Regionråd och ansvarig för folkhälsa, Region Jämtland Härjedalen


Will Paul

Niklas Larsson
#HEJAJÄMTLAND