Köp och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor
Dessa Köp- och Leveransvillkoren gäller mellan KFUM Jämtland Basket (nedan benämnd Arrangören) och dig (nedan benämnd Kunden) som köper biljetter och/eller relaterade varor via arrangörens hemsida som stöds av Nets Group betallösningens system.

Allmänt
Nets Group tillhandahåller ett betallösningens system som är integrerad i arrangörens hemsida så att arrangörer kan sälja biljetter och andra tjänster till sina kunder. Nets Group står således endast för det tekniska ångande själva betalningen. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget evenemang. Nets Group är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till evenemanget och arrangörens ansvar.
Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive evenemang.
Kundens skyldigheter vid beställning
Det åligger dig som kund att kontrollera att du har valt rätt knappval för att beställa dem produkter som du önska innan du slutför din beställning. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera leverans av din beställning.

Personuppgifter
Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om vår hantering i vår Policy för hantering av Personuppgifter.

Priser
Angivna priser är inklusive moms då arrangören är en ideell förening och ej momspliktig. Valuta framgår i webbshoppen.
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. 
En biljett eller vara som redan skickats till dig påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen.

Kampanjer
Arrangörer har möjlighet att genomföra kampanjer. Arrangören har det fulla ansvaret för eventuella kampanjers utformning och tillämpning. Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för en beställning och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
Var uppmärksam på att kampanjer kan vara tidsbegränsade. Vi ber dig kontrollera att eventuell rabatt som följer av en kampanj, rabattkod eller liknande är korrekt innan du slutför din beställning. 

Presentkort
Arrangörer har möjlighet att sälja presentkort vilka är giltiga för de biljetter och varor som säljs av Arrangören. Presentkortets giltighetstid är i normalfallet en säsong (den aktuella säsongen när presentkortet säljs av arrangören) om inte annat framgår av Arrangörens hemsida eller på annat sätt presenterade villkor. Ett Presentkort kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas.

Säkerhet
Jämtland Basket tillsammans med Net Group verkar aktivt för att köp av biljetter och varor via internet och övriga kanaler skall vara tryggt och säkert. 

Ungdomar
Är du under 18 år måste du inhämta vårdnadshavares godkännande för att ingå avtal via internet. Är du 16 år och har tjänat in pengarna själv gäller inte detta.
Arrangören förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare till biljettköpare under 18 år. Har du inte inhämtat vårdnadshavares godkännande kan vi inte garantera att ditt köp är giltigt.

Ångerrätt/Öppet köp
Här gäller olika villkor beroende på vad du köpt.
Biljetter och årskort. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Vid köp av biljetter kan du för vissa evenemang utforma din upplevelse genom val och tillägg (exempelvis val av matplats, tillägg av dryckespaket o.s.v.). Dina val och eventuella tillägg utgör en del av ditt biljettköp och omfattas av reglerna för köp av biljetter.
Fysiska varor (såsom souvenirer). Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera fysiska varor utan att ange någon anledning, under förutsättning att de återlämnas i felfritt skick. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Om varorna levereras av arrangören på plats på evenemanget gäller vanligtvis att de inte kan returneras efter det att de hämtats ut. Kontakta arrangören för mer information. Fraktkostnad och andra avgifter återbetalas ej.

Reklamationer
Skulle det vara så oturligt att du har mottagit en vara som det är något fel på så vi kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig så fort som möjligt. Om du tar emot en skadad eller trasig produkt gör du en reklamationsförfrågan om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att felet upptäcktes. Reklamationsförfrågan kan göras genom att du kontaktar först arrangörens kundtjänst via e-post.

Inställt evenemang/Återköp
Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Om ett evenemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig Arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten.
Anser du att återköp av dina biljetter bör ske skall du senast en (1) månad från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela arrangören ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning.

Extraordinära omständigheter
Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla hela köpeskillingen.

Särskilda villkor för biljetter
Arrangören förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för beställningen. Detta gäller bl.a. om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.
Särskilda villkor för nedladdade varor
Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk.
Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges.

Leveranssätt
Arrangören erbjuder ett flertal leveransmetoder. Vilka som kan erbjudas dig beror på vad du beställt. Var uppmärksam på att leveranstiden kan variera. 

Fraktavgift
Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en fraktavgift vid distansleverans. Det åligger dig som kund att kontrollera eventuella avgifter innan du slutför ditt köp.

Kundtjänst
Om du behöver hjälp, har stött på problem eller vill kontakta oss i annat ärende når du vår kundtjänst på 
-    Klubbdirektör/General Manager Peter Johansson pecka@jamtlandbasket.se eller på telefonnummer: 063-108570
-    Gäller vi fråga Projekt/Event/Ekonomi kontakta Ivan Jaáfer ivan@jamtlandbasket.se eller på telefonnummer: 072-0036830
Gäller ärendet en redan lagd beställning/order så är det viktigt att du har referensnumret för ordern till hands (finns bl.a. på ditt kvitto).

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Basket hälsningar
KFUM Jämtland Basket
 

#HEJAJÄMTLAND